MVC Yapısı, yazılım mimarisi açısından önemli bir parçadır. Model, View ve Controller kelimelerinin baş harflerinden oluşan MVC kelimesi ilk olarak 1979 yılında Tyge Reeskaug tarafından oluşturulmuştur. Birçok projede kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir. Son dönemlerde projelerin gelişimini kolaylaştırması ve daha düzenli kod yazılmasını sağlaması ile popülaritesi artmıştır.

MVC Yapısı, 3 katmandan oluşmaktadır ve katmanları birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu yüzden hem büyük hem de küçük çaplı projelerde kullanılmaktadır. Özellikle büyük çaplı projelerde yönetimi ve kontrolü çok rahat hale getirdiği için özellikle tercih edilmektedir. MVC ile geliştirilen projelerin çalışmasını bir çok kişi eş zamanlı olarak yapabilmektedir.

Model Nedir?

Model, MVC yapısında projelerin veri tabanı ile iletişim kurduğu katmandır. Tek katmandan oluşabileceği gibi birden fazla katmandan da oluşabilir. Projenin büyüklüğüne göre bu durum değişmektedir. Projenin büyümesi ile birlikte birden çok katmana ayırmak, projenin yönetimini kolaylaştırmaktadır.

View Nedir?

View, MVC yapısında projenin ön yüzünün oluşturulduğu bölümdür. Kullanıcıların göreceği bölüm burada yer almaktadır. Projenin geliştirildiği yazılım diline göre dosya uzantıları da değişmektedir. Projenin büyümesi ile birlikte burada da klasörleme artmaktadır.

Eğer bir web projesi geliştiriyorsanız, klasör hiyerarşisi ilerleyen dönemlerde karışmaması için özenle hazırlanmalıdır. Kimi yazılımlarda HTML kodları ile JS ve CSS kodları da birlikte kullanılmaktadır ancak bu fazlasıyla yanlış bir durumdur. İlerleyen durumlarda proje üzerinde ciddi problemler oluşturabilir.

Controller Nedir?

Controller, MVC yapısında projenin iç süreçlerinin kontrol edildiği bölümdür. View ile Model bölümleri arasında bağlantı kurarak, kullanıcıların sorunsuz bir deneyim elde etmesini sağlar. Kullanıcıların isteklerine göre hangi işlemleri yapacağını belirler ve kullanıcıya View yapısı üzerinde gösterilmesini sağlar.